Logo
 

Editor

  • The Holy Ganga –Annual Magazine
  • Pavitra Ganga (Hindi)- Annual Magazine
  • Ganga-Yamuna Jal pradushan Nidan Patrika- Biannual